ชมรมฯ สระบุรี อ.เมือง และ อ.บ้านหมอ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

       เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี อ.เมือง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำเภอบ้านหมอ ที่สำนักงาน กศน. เรื่องแผนการทำงานของชมรมคนรักในหลวงเพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved