ชมรมฯ สระบุรี ร่วมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

     เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นำโดยนายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ นายธนัญชัย เอมชนานนท์ ประชาสัมพันธ์ นางศิราลัษณ์ ศุภพิมล เลขานุการชมรมฯ และนายชยพล แจ้งเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการชมรมฯ ปรึกษาหารือร่วมกับ พ.ท.นิติวัชร์ วัตถุทอง รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ ๑๘ จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved