ชมรมฯ สระบุรี จัดอบรมวิชาชีพ การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

   เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ณ.ศาลาประชาคม S M L หมู่บ้านการเคหะ ๒ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมีพลตรี ยงยุทธ ชมภูนุช ผู้จัดการภาคกลาง มูลนิธิพอเพียง เดินทางเป็นประธานเปิดงาน มี พลตรีณรงค์ นาคปรีชา  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ประธานผู้ก่อตั้งสระบุรี) พร้อมคณะ กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ประชาชน จ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสนใจเข้าร่วมอบรมการทำผ้ามัดย้อม เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดในการประกอบอาชีพ ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ๔๖ ท่านทุกท่านได้ลงมือทำเองและให้นำกับไปใช้เป็นของตนเองจากผลงานที่ได้ทำเองท่านละ ๑ ชิ้น โดยมี นายชยพล แจ้งเจริญ เป็นวิทยากรการอบรม พร้อมกันนี้ หลังจากพิธีปิดการอบรม นายธนัญชัย เอมชนานนท์ ประชาสัมพันธ์ ชมรมฯ ได้นำสมาชิกที่เข้าอบรมร่วมกันตั้งอธิฐานจิต  ภาวนาให้ทีมหมู่ป่า อะคานิ มี่ทั้ง ๑๓ ชีวิต ที่ประสพเหตุ ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จงกลับออกมาโดยปลอดภัย และขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนที่กำลังปฏิบัติการณ์ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จและปลอดภัย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved