ชมรมฯ สระบุรี จัดอบรมบรรยาย การเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่า เห็ดหลินจือ

       เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นายหยุด แช่มประเสริฐ์ ประธานชมรมฯ อำเภอวิหารแดง จัดอบรมบรรยาย การเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่า เห็ดหลินจือ ที่สวนลุงหยุด ให้กับทางศูนย์หม่อนไหมนำพาเกษตรจากนครสวรรค์ มีผู้ร่วมมาอบรม ๔๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved