ชมรมฯ สระบุรี จัดประชุมสามัญสัญจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี พลตรีณรงค์ นาคปรีชา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ผู้ก่อตั้ง) จัดประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เตรียมจัดงานกิจกรรม “ชมรมคนรักในหลวง ร่วม กับ มณฑลทหารบกที่ ๑๘ ปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ” พร้อม มอบกล้าไม้ต้นรวงผึ้ง ชมการแสดงดนตรี ชุด ชป.กร.มทบ.๑๘ ( วงขุนภักดี ๑๘) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

        จากนั้นวาระ เตรียมแผนงาน จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม โดยคณะกรรมการชมรมคคนรักในหลวงสระบุรีเขตอำเภอเมือง กำหนดจัดที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองจ.สระบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๔ ก.ค. ๖๑ จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

         เตรียมจัดสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กับทางจังหวัดสระบุรีในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑ และเตรียมจัดกิจกรรมรับสมาชิกใหม่ “พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และปฏิญาณตน” อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จะจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๔ สิงหาคม ๖๑ ณ อาคาร สก.สค. อ.เมือง จ.สระบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved