ชมรมฯ สระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

     เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี ประชุมสามัญประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประชุมสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจร (ฟาร์มเห็ดลุงหยุด) ต.คลองเรือ อ. วิหารแดง จ. สระบุรี และ ศึกษาเรียนรู้การเพาะเห็ด รวมทั้งทำอาหารจากเห็ด ทำทอดมันจากเห็ด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved