ชมรมฯ สระบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บ้านหมอ

      เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำโดย นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมอวัฒนานุกูล อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๒๐ คน โดยมีนายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานในพิธีเปิด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved