ชมรมฯ สมุทรสาคร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่วัดละ ๘๙ รูป

          ระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่วัดละ ๘๙ รูป จำนวน ๒ วัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved