ชมรมฯ สมุทรสงคราม ร่วมพิธี ศาสนสัมพันธ์มหากุศลถวาย ในหลวง ร.๑๐ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

    เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมพิธี ศาสนสัมพันธ์มหากุศลถวาย ในหลวง ร.๑๐ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา ที่ อาสนวิหารพระแม่บังเกิด อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved