ชมรมฯ สมุทรสงคราม จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บางคนที

         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติจากนายอำเภอบางคนที เป็นประธานในพิธีจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ พร้อมกันนี้ได้รับความกรุณาจากทีมขุนศึกจากกองทัพบกร่วมบรรยายประกอบการแสดงแสง สี เสียง ในชุดสถาบันพระมหากษัตริย์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกจากอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา และอำเภอเมืองเข้ารวมพิธีประมาณ ๔๕๐ คน ณ วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved