ชมรมฯ สมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายวิษณุพงศ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน ๒๐๔ เคหะเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง โดยนายวินัย อิ่มใจ ประธานชมรมฯ อำเภอบางเสาธง ได้นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมทำความสะอาดโดยรอบและภายในชุมชน ๒๐๔ เคหะเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง สิ้นสุดภารกิจเวลา ๑๕.๐๐ น.

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved