ชมรมฯ สมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายสุรอรรถ ทองนิรมล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และประธานชมรมฯ อำเภอทุกอำเภอ  ครั้งที่ ๓ (๒ เดือน/ครั้ง) เพื่อพิจาณาการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจ ปี ๒๕๖๑ ของชมรมคนรักในหลวงสมุทรปราการ กับแผนปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดสมุทรปราการและนโยบายของมูลนิธิฯ ตามประกาศมูลนิธิบุคคลพอเพียง เรื่อง การร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรมอื่นๆ เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved