ชมรมฯ สมุทรปราการ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บางพลี

     เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกของอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธง จำนวน ๑๕๐ คน โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี เป็นประธาน ในการนี้ พลโทผดุง นิเวศวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียงและพลตรียงยุทธ ชมภูนุช  ผู้จัดการภาค เข้าร่วมพิธีด้วย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved