ชมรมฯ สตูล ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

           เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕ช ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล เครือข่ายอำเภอทุ่งหว้า เครือข่ายอำเภอละงู และกลุ่มบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จังหวัดสตูล ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ บ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

001-medium 23866-medium 23870-medium 51509-medium 51510-medium 51510-2-medium 51511-medium 261417-medium

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved