ชมรมฯ สตูล จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฉายวีดิทัศน์ ในพระราชกรณียกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฉายวีดิทัศน์ ในพระราชกรณียกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกจิตสำนึก ในความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

DSC_3119 DSC_3136 DSC_3148 DSC_3175 DSC_4340 DSC_4342 DSC_4347 DSC_4362 DSC_4387

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved