ชมรมฯ สตูล จัดการประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมฯ

             เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นางอุดมศรี จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมฯ ประจำเดือนมีนาคม เรื่องติดตามงานและแต่งตั้งกรรมใหม่แทนผู้ที่ลาออกบางตำแหน่ง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved