ชมรมฯ สงขลา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

               เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาเนื่องในโอกาสเสด็จทรงงาน และติดตามโครงการในพระราชดำริ ในโรงเรียนเป็นครั้งที่ ๕

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved