ชมรมฯ สงขลา ออกเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานผู้นำแห่งยุคฯ

               เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของนายสว่าง อินทรัตน์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved