ชมรมฯ สงขลา ออกเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้นำแห่งยุคฯ

               เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ นายมงคล แซ่ลี้ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมรมฯ อ.สะเดา จ.สงขลา 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved