ชมรมฯ สงขลา ออกเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้นำแห่งยุคฯ

              เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ นายพิศุทธิ์ ฉ้วนขาว ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved