ชมรมฯ สงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอาหารของแม่ เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน

          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอาหารของแม่ เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ เวทีลานกิจกรรมชั้น ๑ ห้างเซ็นทรัลเฟสติเวล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved