ชมรมฯ สงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

            เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved