ชมรมฯ สงขลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ

              เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (บ้านพักคนชรา) ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved