ชมรมฯ สงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ

             เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ แก่สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๗ คน ณ ที่ทำการชมรมฯ  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved