ชมรมฯ สงขลา  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม 

               เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางรติรส  กาญจนธาร  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ร่วมกับชุมชนเมืองใหม่  ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  พัฒนาปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นสนามเด็กเล่น และจัดทำสนามเปตอง เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย  พร้อมทาสีล้อยางตกแต่งเป็นกระถางต้นไม้  เพื่อปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ  และพืชสมุนไพร  และตกแต่งทาสีของเล่นเด็ก เช่น  สะพานลื่น ชิงช้า เป็นต้น  มีสมาชิกร่วมกิจกรรม  ๑๐๓  คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved