ชมรมฯ สงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

             เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดช้างคลอด ม.๔ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๒๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved