ชมรมฯ สงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

             เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. นางรติรส  กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๗  คน  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  พร้อมร่วมกันทำบุญ  และถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดเพชรมงคล  ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved