ชมรมฯ สงขลา  จัดการประชุมคณะกรรกมารชมรมฯ

           เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  จัดการประชุมคณะกรรกมารชมรมฯ อ.หาดใหญ่ เพื่อเตรียมงานวันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ณ ที่ทำการชมรมฯ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved