ชมรมฯ สงขลา จัดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะสมาชิกชมรมฯ

          เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  

            เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved