ชมรมฯ สงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร แกนนำชมรมฯ

             เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรติรส  กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร แกนนำชมรมฯ  อ.หาดใหญ่  อ.เมือง  อ.เทพา  อ.จะนะ และสมาชิกชมรมฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและลงทะเบียนเพิ่มเติมในกิจกรรมวันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ณ ที่ทำการชมรมฯ  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  ๖๕  คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved