ชมรมฯ สงขลา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.หาดใหญ่

              เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ มีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.อภิชาติ ดำดี วิทยากรพิเศษและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิบุคคลพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๒๙๐ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved