ชมรมฯ สกลนคร ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร

        เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จำนวน ๕ คน ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มี.ค. ๖๑ ของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนค โดยมีนางอำนวย ยุทธคราม ประธานคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัด (ผู้นำรุ่น ๒) เป็นประธานการประชุม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved