ชมรมฯ สกลนคร จัดอบรมวิชาชีพ การทำปุ๋ยจุลลินทรีย์หน่อกล้วยและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง

     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรบอาชีพ หลักสูตรการทำปุ๋ยจุลลินทรีย์หน่อกล้วยและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เลขที่ ๒๖๑ บ้านม่วงไข่ ม.๑ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วิทยากรจากศูนย์ชมรมฯ เป็นผู้บรรยายและฝึกสอน หลังจากนั้นสมาชิกได้เยี่ยมชมโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นายธัชชัย บรรลือหาญ "เล็กหรือใหญ่ก็สุขได้ด้วยพอเพียง" มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมอบรบอาชีพ จำนวน  ๒๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved