ชมรมฯ สกลนคร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.พรรณานิคม

    เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีฯ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานและนำกล่าวปฏิญาณตน มีสมาชิกชมรมฯ ที่ได้รับการพิจารณาเข้าพิธีฯ ดังนี้

            ๑. ประชาชนจากอำเภออากาศอำนวย

            ๒. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม

            ๓. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ต.ไร่ อ.พรรรณานิคม

            ๔. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ต.พังโคน อ.พังโคน

       รวมผู้เข้าพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร จำนวน  ๓๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved