ชมรมฯ สกลนคร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

          เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา  บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ ณ ศาลาวัดประดิษฐาราม บ้านโคกลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร มีสมาชิกร่วมกิจกรรม มากกว่า ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved