ชมรมฯ สกลนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรบอาชีพ การทำปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง

      เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เลขที่  ๒๖๑ บ้านม่วงไข่ ม.๑ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หลักสูตรการทำปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง วิทยากรจากศูนย์ชมรมฯ จากองค์กรท้องถิ่น จาก กศน. และนักวิชาการจากเกษตรจังหวัด มาสอนวิธีการเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาร์ พร้อมจะผลักดันให้ศูนย์ชมรมฯ ให้เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต่อไป หลังจากนั้นสมาชิกได้เยี่ยมชมโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นายธัชชัย บรรลือหาญ "เล็กหรือใหญ่ก็สุขได้ด้วยพอเพียง" มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมอบรบอาชีพ จำนวน  ๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved