ชมรมฯ ศรีสะเกษ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

     เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในการ  เปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยะวรางกูร และได้พบปะกับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตำบลตาโกน  โดยมี  นายเอกอมร มะโนรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์ นายชัยยะนาถ ขันติวงษ์. นายกเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  นายสุรศักดิ์ เหลาคำ นายก อบต. ตาโกน พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติ  ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระมหาสง่า ปภัสฺสโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องวารี และกำนันตำบลตาโกน อำนวยการจัดงาน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved