ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมสืบศาสตร์พระราชา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ป่าหนองกระแซง ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอปรางค์กู่ จำนวน ๘๐ คน ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปล่อยนก ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved