ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

    เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นคณะทำงานจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกลุ่มองค์ต่างๆ ร่วมกิจกรรม เช่น สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย และจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน   

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved