ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส ดุจน้ำพระทัยพระราชินี” เฉลิมพระเกียรติฯ

      เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่คลองร่องคำ บ้านหนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายทิวา  รุ้งแก้ว ได้เป็นประธานในกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส ดุจน้ำพระทัยพระราชินี” เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในคลองร่องคำ เพื่อทำความสะอาดแหล่งน้ำให้เป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำต่อไป และชาวบ้านได้นำผักตบชวาไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเรือเก็บกู้ผักตบชวาจากชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนองเข็งน้อย อำเภอขุขันธ์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กลุ่มจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลน้ำคำ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved