ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

      เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ พระอาจารย์บุญมี เตชะธัมโม ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงบ้านดงบัง ตำบบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม โดยการพัฒนา ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมถนนเข้าสู่หมู่บ้าน  โดยใช้แรงงานคนและเครื่องจักร  และได้รับการสนับสนุนกำลังงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved