ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

       เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ที่บ้านเค็ง ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และร่วมกันดูแล ตัดแต่งก้านต้นกล้วยที่ปลูกไว้ในบริเวณโรงเรียนบ้านเค็ง และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved