ชมรมฯ ศรีสะเกษ พบปะสมาชิกชมรมฯ

      เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมและพบปะกับเครือข่ายสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตำบลบกฤษณา อำเภอขุขันธ์ ที่ฝายน้ำล้นหนองเข็งน้อย  ตำบลบกฤษณา  อำเภอขุขันธ์ เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกชมรมคนรักในหลวง รุ่นปี ๒๕๖๑  และวางแผนในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved