ชมรมฯ ศรีสะเกษ พบปะสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์

       เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ  เดินทางไปพบปะสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลโพนยาง เพื่อติดตามการหว่านปอเทืองบำรุงดิน ที่แปลงนาอินทรีย์บ้านโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ   

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved