ชมรมฯ ศรีสะเกษ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

     เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมรมฯ และพุทธศาสนิกชน บ้านโดน-แดง ทำบุญตักบาตรและร่วมกันปลูกต้นลำดวนเพื่อไว้เป็นร่มเงาภายในวัดบ้านแดง ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้พบปะกับสมาชิกชมรมบ้านแดงในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในรูปแบบ “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน พร้อมทั้งได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved