ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บึงบูรพ์

       เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอบึงบูรพ์ โดยมีเป็นประธานชมรมฯ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมฯ เข้ารับมอบเสื้อ จำนวน ๗๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved