ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.อุทุมพรพิสัย

         เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสระภู อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved