ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ภูสิงห์

         เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ หอประชุมโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙๑ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved