ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ยางชุมน้อย

         เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคอนกาม ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved