ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

     เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว  เลขานุการชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายกุลชาติ ชลเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี  สมาชิกใหม่ที่เข้ารับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑๒๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved